Şirket Hukuku ve Sigorta Hukuku Sempozyumu düzenlendi

Çevirimiçi olarak gerçekleştirilen sempozyuma yüzlerce hakim ve avukat ve akademisyen katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasında konuşan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, yargı kararlarının yalnızca hukukçular tarafından değil, aynı zamanda dava taraflarınca da anlaşılır olması gerektiğini, gerekçeli kararın yargılamanın aynası olduğunu belirtti.

KULLANICI DOSTU VE YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİLİŞİM SİSTEMİ

Akarca, Yargıtay’ın içtihat yaygınlaştırma stratejisinin etkinleştirilmesi amacıyla Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kullanıcı dostu ve yapay zeka destekli bir bilişim sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalarının da devam ettiğini, bir yıl içinde tamamlanması planlanan bu sistemle kararları daha etkin şekilde hukukçulara ve halkımıza ulaştırmayı planladıklarını söyledi.

“HACETTEPE HUKUK ÜNİVERSİTESİ; DAHA İLERİYE, EN İLERİYE”

Sempozyumda konuşan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Hukuk Fakültesinin genç bir fakülte olmasına rağmen, çok kısa bir süre içerisinde, Hacettepe Üniversitesinin “Daha ileriye en iyiye” sloganına uygun bir şekilde önemli başarılara da imza attığını, üniversite giriş sınavında devlet üniversiteleri arasında ilk 3 sıradan öğrenci aldığını mezunlarının 2019 Adli Yargı Hakimlik sınavında birinci, 2020 Adli Yargı Hakimlik sınavında ise ikinci olduğunu belirtti. Bu çabanın başlarının artarak devam edeceği konusunda hiçbir şüphesinin olmadığını, bundan sonra da özellikle akademik açıdan bu tür etkinliklerle fakültemizi, üniversitemizi daha görünür hale getirmek için her türlü gayreti hukuk fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte sergilemeye devam edeceğini belirtti.

“SEMPOZYUMLAR HER YIL DÜZENLİ OLARAK YAPILACAK”

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rauf Karasu ise, en iyi kanunu yapsak bile asıl olan kanunları yorumlayan iyi akademisyenler ve onu yorumlayıp uygulayan iyi hakimler ve avukatlar olduğunu, bu nedenle ne uygulayıcıların ne de akademisyenlerin güncel tartışmalı hukuki sorunlara sadece kendi penceresinden bakmaya lüksü olmadığını, öğretim üyelerinin güncel yargı kararlarını takip etmesi gerektiği gibi, uygulayıcı konumda olan hakimlerin ve avukatların da özellikle yeni yürürlüğe giren mevzuat hakkında yazılan bilimsel çalışmaları takip etmesinin büyük önem arz ettiğini, her iki kesimin de mümkün olduğunca birbirleriyle fikir alışverişinde bulunarak doğruyu ve somut olay adaletini bulması gerektiğini, sempozyumların bu imkanı sağlayan en iyi ortamlar olduğunu belirtti. Karasu, sunulacak toplam 31 tebliğin tam metinlerini 2022 Mart ayında kitap haline getirip yayınlayacaklarını, Hacettepe Hukuk Fakültesi olarak şirketler ve sigorta hukuku sempozyumlarını her yıl düzenli olarak yapacaklarını söyledi.

AMAÇ: SİBER RİSKLERİN TEMİNAT ALTINA ALINMASI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanı Ali Ersoy, Sempozyumun Sigorta Hukuku bölümünde yaptığı konuşmada, dijital poliçe uygulamasını hayata geçirmek için Kurumun çalışmalarının devam ettiğini, amaçlarının müşterilerin işlem süreçlerinde yer alan tüm belgeleri dijital ortamda güvenli bir şekilde imzalama, saklama ve bunlara ulaşma imkânı elde etmeleri ile sigorta şirketlerinin işlem hızının artırılmasını ve operasyonel süreçlerin kolaylaştırılmasını sağlamak olduğunu belirtti. Ersoy, kefalet senetlerinin e-imza ile düzenlenmesine ilişkin mevzuat değişikliği yapılması ve bu döneme kadar da ıslak imzalı kefalet senetlerinin elektronik olarak düzenlenen ihalelerde de kabul edilebilmesi imkânı getirilmesi çalışmalarını yürüttüklerini, vatandaşın maruz kaldığı siber risklerin teminat altına alınması amacıyla mevzuat çalışmalarını da başlattıklarını söyledi.

DEVLET DESTEKLİ GELİR KORUMA SİGORTASI

Ersoy, iklim değişikliklerinden kaynaklı zararların yönetilebilmesi adına tarım sigortaları alanında, üreticileri verim düşüşlerinin yanı sıra fiyat dalgalanmalarından doğan zararlara karşı da koruyan devlet destekli gelir koruma sigortası ürününün 2021 yılı sonunda uygulamaya geçirilmesine ilişkin mevzuat çalışmalarımızı sürdürmekte ve bu yılın sonunda, söz konusu ürünü pilot olarak uygulamaya koymayı planladıklarını söyledi.