Safer Ayı nedir, ne zaman bitiyor?

Safer, hicri aylar içinde, müslümanların en fazla sıkıntıya uğradığı bir aydır. Tarih boyu çok acı örnekleri yaşanmıştır. Bu yüzden büyükler bu ayın şerrinden Allaha sığınmışlar, enza zararla atlatabilmek için manevi reçeteler aramışlardır. Saferin ilk ve son çarşamba günleri me’sur olan aşağıdaki duayı okumak, aşağıdaki namazları kılmak, aşağıdaki duayı 100 kere okumak da bunlardan birisidir. Peki Safer ayı ne zaman bitiyor 2021? İşte Safer ayında okunacak dualar…

SAFER AYI NEDİR?

Safer ayı hicrî takvimin Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır.Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup dinimizde yeri yoktur. Dolayısıyla böyle bir anlayış hurafedir. Bu ayın diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Hz. Peygamber (s.a.v) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur.

SAFER AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Safer ayı 6 Ekim Çarşamba günü sona erecek.

Bu bilgiler ışığında safer ayının son çarşamba günü 6 Ekim 2021 tarihinde idrak edilecek.

SAFER AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILIR?

İslam dininde bazı ay ve günlerin daha mukaddes sayıldığı biliniyor.‘On bir ayın sultanı’ diye adlandırdığımız Ramazan ayı, kandil geceleri veyahut ‘Müslümanların bayramı’ dediğimiz cuma günü bu ay ve günlerden bazıları. Böyle günlerde ibadetlerimize daha fazla özen gösterir, hal ve hareketlerimizde daha dikkatli oluruz. Ancak Safer ayı, diğer gün ve ayların tam aksine halk arasında ‘gökten belaların yağmur gibi yağdığı ay’ olarak tasvir ediliyor. Bu aya özel namaz ve dualar dilden dile dolaşıyor.Belalardan korunmak için sadaka verilmesi öneriliyor.

SAFER AYININ SON ÇARŞAMBASI KILINACAK NAMAZ

Safer Ayının Son Çarşamba Günü Şerlerden Kurtulmak ve Bütün Belalardan Muhafaza Olmak İçin Kılınacak Namaz. Mutlaka Kılmaya Çalışalım ve Sevdiklerimize Duyuralım!

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû)nun babasının ve evvelce kendisinin de mensûbu bulunduğu Çeştiyye Tarîkatı meşâyihından Şeyh-i Kâmil Ferîdüddîn Genc-i Şeker Hazretleri’nin, tarîkatın müessisi ve evliyânın reîsi Hâce Mu’înüddîn-i Çeştî (Kuddise Sirruhû)nun evrâdından nakline göre; her sene üç yüz yirmi bin belâ gökten yere nâzil olur, bunların hepsi de safer ayının son çarşambasında vâki olur. Bu yüzden o gün senenin günlerinin en çetin geçen günü olur.

O gün her kim dört rekât namaz kılar da her bir rekâtında Fâtiha’dan sonra 17 kere Kevser Sûresi, 5 kere İhlâs Süresi ve birer kere Felak-Nâs Sûrelerini okur, namaz bittikten sonra da 7 kere istiğfâr edip ellerini kaldırarak aşağıda zikredilen duâyı okursa Allâh-u Te’âlâ keremiyle onu o gün yağan bütün belâlardan muhâfaza eder ve o günden îtibâren bir dahaki senenin tamâmına kadar çevresinde hiçbir belâ dolaşmaz.

(Kaynak : Muhammed ibnü Hatîrid- dîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:50-52; İbrâhîm el-Ensârî, Rave’z-zam’ân fî fezâili’l-eşhuri ve’l-eyyâm, sh:4; Muhammed Ebu’l- Yüsr ‘Âbidîn, Tenbîhu”l-kulûbi’n-nâ’îme ‘ale’l-evrâdi’d-dâime, sh:71-72; Mahmud Sâmî, el-Ed’iye ve’l-ezkâr, sh:123-127)

SAFER AYI’NIN ÖNEMİ

Safer ayı hicrî ayların ikincisidir. Hicrî ayların birincisi, bilindiği gibi Muharrem ayıdır ve içinde aşûre günü vardı. Üçüncüsü ise Rebî’ül-Evvel ayıdır ve bu ayın 12. Gecesinde Kâinatın Efendisi Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) dünyayı şereflendirdi. Hicrî takvimde bazı ayların ve günlerin; gerek içinde farz kılınan ibadetler, gerekse bir kudsî tarihin unvanı olmaları hasebiyle mukaddes tanındığı biliniyor.Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.s.) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe etmeli, çokça istiğfar çekmeli, kaza namazı kılmalı. Ayrıca sadaka vermeli ve salavatlar ile meşgul almalıdır.
Resul-i Ekrem (asm) Efendimiz şöyle buyurdu: “Sadaka belâyı def eder ve ömrü uzatır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir