Milli eğitim için 7 yıl sonra kritik toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde dün düzenlenen açılış töreninin ardından şuranın ikinci gününde, komisyonlara gelen öneriler, ihtisas komisyon çalışmalarında ele alınıyor ve komisyonlara sunulan yeni öneriler şura üyelerince tartışılıyor.

Komisyonlarda, Bakanlık bünyesinde paydaşların şura için gönderdiği görüşlerin de aralarında bulunduğu taslak maddeler ile komisyon üyelerinin yeni önerileri değerlendiriliyor ve bu öneriler arasından benimsenenler, yarınki Genel Kurulda yeniden ele alınmak üzere kayıt altında tutuluyor.

600’e yakın şura üyesinin katılımıyla düzenlenen özel ihtisas komisyonlarının çalışmaları bugün tamamlanacak ve yarınki Genel Kurul Toplantısı’nın ardından şura sona erecek.

Bu kapsamda, “Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği” ihtisas komisyonunda, “Okullarda ücretsiz öğle yemeği veya beslenme desteği sağlanması” konusundaki öneri komisyon üyelerince benimsendi. Ayrıca hayırseverlerden gelecek desteklerin öncelikle okul öncesi eğitim alanına yönlendirilmesinin teşvik edilmesi konusunda da görüş birliği sağlandı.

Komisyonda ayrıca, “Eğitim öğretim hizmetlerinin daha etkili sürdürülmesi için her okulun ihtiyaçlarının karşılanmasında dezavantajlı okullar öncelenerek okula özgü esnek bütçe sağlanmalıdır.” önerisinin de yarınki Genel Kurul gündemine alınması kararlaştırıldı.

“Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi” ihtisas komisyonunda ise oy çokluğuyla “meslek lisesinden mezun olan öğrencinin beceri eğitimi/staj yaptığı işletmede istihdam edilmesi durumunda ilgili işletmeye vergi ve SGK primi indirimi gibi teşvik edici uygulamalara gidilmeli” önerisi benimsendi.

Bunun yanında, okul personelinin, iş güvenliği kapsamında iş kazalarına karşı mali sorumluluk sigortası kapsamına alınması ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilerin tüm sigorta kollarına dahil edilmesi ve bu sürenin emekliliğe sayılması görüşü de komisyonda kabul edilen öneriler arasında yer aldı.

“Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi” özel ihtisas komisyonunda benimsenen ve kabul edilen öneriler ise şöyle oldu:

“Öğretmenlerin mesleki gelişim programları ihtiyaçlara göre sürdürülebilir ve yenilenebilir olarak yeniden yapılandırılmalı, yetişkin eğitim ilkelerine uygun, okul, ilçe, il eğitim kurulları ve zümreleri daha işlevsel hale getirilmelidir. Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) kaldırılmalıdır. Öğretmenlik programlarının yeterlik alanları yeni ihtiyaçlar (küresel ve teknolojik gelişmeler, iklim değişikliği, ekolojik krizler, göç, doğal afet, acil durumlar vb.) dikkate alınarak güncellenmelidir.”​​​​​​​