Mahkemeden reaksiyon çeken karar: Pamukkale tehlike altında

Pamukkale travertenleri mahkeme kararıyla tehlike altına girdi. Travertenlere 500 metre uzaklıkta bulunan 31 bin 704 metrekare tarla statüsündeki arazinin SİT alanından çıkarılmasına ait birinci talep, Aydın Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Şurası tarafından 20 Ekim 2017’de, arazinin Hierapolis Antik Kenti içerisinde kalması nedeniyle reddedildi.

ARAZİ SAHİPLERİ İSTEDİĞİNİ ALDI

Arazi sahipleri bu kararı Müdafaa Yüksek Kurulu’na itiraz etti. Yüksek Şura da 21 Şubat 2018 günü Bölge Kurulu’nun ret kararın yanlışsız olduğuna ve kararın geçerli olduğuna karar verdi. Denizli Yönetim Mahkemesi Müdafaa Kurulu’nun kararını iptal etti. Kültür ve Turizm Bakanlığınca İzmir Bölge Yönetim Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu da 2019 yılında reddedilince tüzel olarak yapacak bir şey kalmadı.

SİT STATÜSÜ DÜŞÜRÜLDÜ

Sözcü’de yer alan habere nazaran, Mahkeme kararı doğrultusunda Bölge Müdafaa Şurası 2. derece olan sit statüsünü 3. derece arkeolojik sit olarak değiştirdi. İlgili tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu kütüğünde bulunan, “2. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” şerhinin silinerek, “Tamamı 3. Derece Arkeolojik Sit Alanıdır” biçiminde şerh konulmasına karar verildi.

Aydın Kültür Varlıklarını Müdafaa Bölge Konseyi Kararı’nda şu dikkat çeken tespitlere yer verildi:
“İkinci derece arkeolojik sitler, tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin eseri olup, yaşadıkları dönemlerin toplumsal, ekonomik, mimari ve gibisi özelliklerini kısmen yansıtan yerleşim alanları ve toplumsal yaşama mevzu olmuş alanlardır.

2. derece arkeolojik sitler müdafaaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında motamot korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda yeni yapılaşmaya müsaade verilemez. Bu kapsamda unsur kararıyla 2. derece arkeolojik sit statüsünün bilimsel çalışmalar dışında motamot korunacak nitelikli alanlardandır. İtiraza mevzu alanın tapu kaydı incelendiğinde taşınmazın tarla vasıflı olduğu ve parsel üzerinde rastgele bir yapılaşmanın bulunmadığı görüldü.”

MAHKEMEDEN REAKSİYON ÇEKEN KARAR

Açıklamanın devamında, “Denizli Yönetim Mahkemesi’nin kararında alanın pozisyonu itibariyle sağlıklı, çevresel özellikleri koruyan ve gözeten ve birebir vakitte bölgede vakit içinde etraftaki turizm alanlarının değerli bir cazibe merkezi haline getirilmesine katkı sağlayacak, muhtemel etrafa uygun olmayan ve kaçak yapılaşmayı ortadan kaldıracak, sürdürülebilir bir doğal, tarihi arkeolojik ve kültürel turizmi geliştirecek biçimde sit statüsünün tekrar ele alınmasının uygun olacağı söz edildi. 2577 sayılı idari yargılama Yolu Kanunu’nun 28. Unsurunda, “Danıştay bölge yönetim mahkemeleri, yönetim ve vergi mahkemelerinin temele ve yürütmenin durdurulmasına ait kararlarının icaplarına nazaran yönetim, gecikmeksizin süreç tesis etmeye mecburdur.

“MAHKEME KARARINDA ÇELİŞKİ”

Bu kapsamda itiraza mevzu kararın parselde belirlenen 2. derece arkeolojik sit statüsü üstte anılan mevzuat kararlarında belirtilen koşulları karılamamakta ve anılan mahkeme kararında tanımlanan sit statüsü ile çelişki gösterdiği bedellendirilmektedir.”